Deskriptor ZSSR
Počet nájdených titulov : 49
1. Rozhovor s tigrom / Boris Filan
2. Zvířata tunder a stepí / Nikolaj Bobrinskij Bobrinskij , Jarmila Janská prel.
3. Pod zástavami bratstva / Jevgenij Markov
4. Čiernomorské pobrežie / Vladimír Hochman
5. Sovětský svaz / Vlasta Ludvíková
6. Moskva Leningrad Kijev / Václav Jírů , Kamil Vyskočil
7. Arménsko / Arménsk zahl.
8. Sibír / Andrej Šamšin
9. Geologie ložisek nerostných surovin / Vladimír Ivanovič Smirnov , Jaroslav Havelka prel., Naděžda Peřinová prel.
10. Ruský zázrak / Annelie Thorndike , Andrew Thorndike , Soňa Várošová prel.
11. Pole rozorané / Štefan Drug zost.
12. Očami mojej generácie / Konstantin Simonov , Ondrej Marušiak prel., Igor Slobodník prel.
13. Kremeľské ženy / Larisa Vasilievová , Vladimír Čerevka prel.
14. Spomienky / Leonid Iľjič Brežnev , Johana Hasonová prel.
15. Anti-Gide / Stanislav Kostka Neumann
16. Boris Jelcin / John Morrison , Jiří Strejček prel.
17. Krupská / Ľudmila Ivanovna Kunecká , Klara Alexandrovna Maštakovová , Ján Mojžiš prel.
18. Kóty slobody / Kót zahl.
19. Stalin a stalinizmus / Roj Medvedev , Melita Albrechtová prel., Katarína Strelková prel., Miroslav Prokeš prel.
20. Jakov Michailovič Sverdlov / K.T. Sverdlovová , Marta Frühaufová prel.
21. Nikolaj Michajlovič Švernik / A.I. Meľčin , Mária Takáčová prel.
22. K.J.Vorošilov / V.S. Akšinskij , Ján Meravý prel.
23. Žukov / Wiliam J. Spahr , ko prel.
24. Diplomaté a ti druzí / Robert Kvaček
25. Dějiny diplomacie / Dějin zahl.
26. Zápas o strednú Európu 1933-1938 / Ladislav Deák
27. Na križovatke troch stratégií / Igor Androsov , Tatiana Suchá prel., Johana Hassonová prel.
28. Všechno bylo jinak / Viktor Suvorov , D. Běloševský prel., Rudolf Řezábek prel.
29. Fakty o druhej svetovej vojne / Fakt zahl.
30. Od zrady k istote / L.G. Bielkin , Ladislav Slabey prel.
31. Biela kniha III / Ferdinand Ďurčanský
32. Diplomatická história druhého frontu v Európe / I.N. Zemskov , Johana Hasonová prel., Alžbeta Suchá prel.
33. Stručné dějiny občanské války v SSSR / Stručn zahl.
34. Dejiny ZSSR / Dějin zahl.
35. Dejiny ZSSR / Dějin zahl.
36. O veliké zemi / zahl.
37. O veliké zemi / zahl.
38. Sebevražedné spojenectví / Olaf Groehler , Vladimír Marek prel.
39. Svaz sovětských socialistických republik / Josef Sedlář
40. Európa a ZSSR / Adriena Slamová prel., Ivan Bičík a kol.
41. ZSSR v boji za mier. Medzinárodné konferencie 1944-1980 / K. P. Voščenkov , Samuel Dúbrava prel.
42. Ilustrované dejiny ZSSR / Juraj Klaučo prel., Ilustrovan zahl.
43. Ústava (základný zákon) Zväzu sovietskych socialistických republík / J. Chovanec prel., R. Trella prel.
44. Republiky ZSSR / Nina Litschauerová
45. Malá zemepisná encyklopédia ZSSR / Štefan Očovský zost.
46. Víťazné salvy / František Novek
47. Svaz sovětských socialistických republik / Ludvik Myška prel.
48. Rozprávanie o veľkej krajine / Zdeněk Adla
49. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ