Deskriptor rozprávky moderné
Počet nájdených titulov : 19
1. Čo si šiši? / Dana Hlavatá , Jana Homolová ilustr.
2. Čarovná dvojica / Božena Lenčová , Peter Cpin ilustr.
3. Rozprávky pre zvedavé deti, zvieratá a dospelých / Jozef Slovák , Noémi Ráczová ilustr.
4. Kde býva čas / Vladimír Škutina , Karin Obuchová prel.
5. Rozprávky z blogu / Zuzana Kuglerová , Bystrík Vančo ilustr.
6. Prvák, prvák, vystrč rožky! / Štefan Moravčík , Viera Kardelisová-Hrúzová ilustr.
7. Päť zazračníkov / Václav Šuplata , Róbert Brun ilustr.
8. Tancovanie s drakom / Ján Fekete , Peter Kľúčik ilustr.
9. Odlet papierových lastovičiek / Daniel Hevier , Svetozár Mydlo ilustr.
10. A ja sa volám Klinček / Vladimír Popovič
11. Branko a Žltochvost / Božena Lenčová , Ján Dressler ilustr.
12. Červená žufanka a iné vodorozprávky, ktoré jedným pre radosť, druhým pre kratochvíľu napísal Štefan Žáry / Štefan Žáry , Anna Bartošová-Pelikánová ilustr.
13. Novoroční pohádka / Vladimír Dudincev , Jaroslav Piskáček prel.
14. Adam a šišibus / Peter Ševčovič , Miloš Kopták ilustr.
15. Kocúrik na čerešni / Ján Turan , Drahomír Trsťan ilustr.
16. Dvaja na ceste / Marianna Grznárová , Zuzana Nemčíková ilustr.
17. Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali / Peter Karpinský , Svetozár Mydlo ilustr.
18. Zelené jelene / Ľubomír Feldek , Juraj Balogh ilustr.
19. Rozprávky, ktoré nepoznáte / Marián Minárik prel., Rozprávk zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ