Deskriptor požiare
Počet nájdených titulov : 32
1. Stavebné stroje / Stavebn zahl.
2. Slovník bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany / Slovní zahl.
3. Záchranári / Claire Wattsová , Branislav Čech prel.
4. Elektrické instalace v dřevěných budovách a rekreačních chatách / František Soukup
5. Hornictví / Hornictv zahl.
6. Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák
7. Prevádzka, obsluha a údržba silnoprúdového nn zariadenia a zisťovanie chýb / Helmut Frič
8. Cesty do minulosti Prievidze / Ondrej Čiliak
9. Poruchy elektrických zařízení. Rychlé zjištění a odstranění / František Soukup
10. Elektřina v našem životě / František Soukup
11. Tabulky pro navrhování a stavbu elektrických zařížení / Josef Chvátal , Ladislav Kabrna
12. Bezpečná práca s elektrickým zariadením / Anton Ďurďovič
13. Bezpečná práca s elektrickým zariadením / Anton Ďurďovič
14. Stanovení rozmezí výbušnosti hořlavých plynových směsí / František Otásek , Miroslav Bajer
15. Banské vetranie a záchranárstvo / Ľudovít Jančošek , František Ščavnický
16. Banícke minimum / Aleš Hájovský , Pavol Barta
17. Dopravníkové těžení v dole / Václav Neužil
18. Technológia / Ján Gáfrik prel., Technológi zahl.
19. Baníctvo / Mikuláš Lalúch , Rudolf Lazár , Belo Kováč
20. Kombajnér - brázdič / Václav Neužil
21. Hlubinné dobývaní hnědého uhlí / Vojtěch Pácl
22. Příručka důlního větrání / Alois Říman
23. Automatizace ve větrání a bezpečnosti dolů / Vladimír Strakoš
24. Vetranie a bezpečnosť banskej prevádzky / Ľudovít Jančošek , František Ščavnický
25. Inertizace ovzduší v uhelných dolech s výskytem metanu / František Otásek , Miroslav Bajer
26. Bezpečnosť je prioritou / Bezpečnos zahl.
27. 100 najväčších katastrof / Darina Urbánková prel., 10 zahl.
Kniha o stovke najväčších katastrof, ktoré otriasli svetom.
28. Ochrana lesa / Miroslav Stolina , ko prel.
29. Umění přežít / Harald Kruse , Leo Kustoš prel.
30. Prírodné katastrofy / Claire Wattsová
31. Encyklopedie počasí / Pavel Sedlák prel., Encyklopedi zahl.
32. Sprievodca počasím / Michael Allaby , Katarína Škovierová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ