Deskriptor technika
Počet nájdených titulov : 330
1. Úvod do inžinierstva pre elektrotechnické fakulty / Juraj Rehák , Antonín Vurm
2. PHP 5 a MySQL 5 / Luboslav Lacko , Bogdan Kiszka prel., Marek Kocan prel.
3. Elektrické pohony / Elektrick zahl.
4. Polovodičová elektronika / Albrecht Moschwitzer , Jozef Tomík prel.
5. Elektrotechnické hmoty / N. P. Bogorodickij , V. V. Pasynkov , B. M. Tarejev , kol prel.
6. Hledání poruch silových kabelů / Milan Schneiderka
7. Instalace silovými kabely do 750 V (chráněnými vodiči) / Vladimír Švanda , Jaroslav Přibyslavský
8. Koaxiálne káble / I. I. Grodnev , V. V. Sokolov , S. Hrabal prel., R. Lukáč prel.
9. Malá automatizácia / Jiří Š. Haškovec , Zdeněk Kotek , Ján Baláška prel.
10. Návrh a montáž hromosvodů / Josef Eliáš , Jaromír Nováček
11. Elektroinštalácia v malých stavbách a objektoch / Kazimír Kremničan
12. Technologie / Stanislav Horych
13. Provoz a údržba ochran v energetice / Petr Dohnálek
14. Elektroautomatizačné prvky a prístroje / Štefan Kočiš
15. Hromosvody / Ladislav V. Řihánek
16. Elektrifikácia obytného domu / Karel Šustr
17. Elektrifikácia obytného domu / Karel Šustr
18. Elektrifikácia obytných súborov / Elektrifikáci zahl.
19. Silnoproudá rozvodná zařízení v průmyslu / Josef Pauza
20. Revize elektrických zařízení a hromosvodů / Reviz zahl.
21. Elektrické přípojky nízkého napětí / Elektrick zahl.
22. Bezkontaktní spínání / Josef Heřman
23. Elektrické rozvody v trubkách a lištách / Zdeněk Kvapilík , Dušan Sládek
24. Elektrické přístroje spínací, ochranné a řídicí / Ladislav Cigánek
25. Skratová bezpečnosť / Karol Fábry
26. Spínací přístroje a rozváděče na vysoké napětí / Vladimír Novotný , Zdeněk Vávra
27. Elektrické sítě v městech a sídlištích / Bohumír Pavlovský
28. Instalace silnoproudých a sdělovacích vnitřních rozvodů / Karel Šustr , Stanislav Roškota
29. Fázově a cyklově řízené polovodičové spínače / Fázov zahl.
30. Transformátory / Eugeniusz Jezierski , Rudolf Tesař prel.
31. Elektrotechnické meranie / Miroslav Tuma
32. Elektronický osciloskop / Kamil Donát
33. Príručka číslicových meracích prístrojov / Ivan Kamenský prel., Príručk zahl.
34. Výkony deformovaných prúdov a napätí / Juraj Gyárfáš , Peter Kukuča
35. Meracie prístroje a meranie / Bohumír Kleskeň
36. Elektrické meranie / Július Bajcsy
37. Elektrická měření / Vladimír Krejčí , Josef Stupka
38. Malá encyklopedie elektrotechniky / Vladislav Matyáš , Karel Zehnula , Jiří Pala
39. Malá encyklopedie elektrotechniky / Vladislav Matyáš , Karel Zehnula , Jiří Pala
40. Zkoušečky a jednoduchá měření v praxi elektromontéra / Jiří Tříska
41. Priemyselná meracia technika / Dietrich Hofmann , Juraj Gyárfáš prel.
42. Automatizácia v priemysle - meranie / Jozef Petrovič , Ján Ivanič
43. Trvalé magnety / Josef Dědek , Ondřej Starosta , Jiří Válek
44. Dynamika a regulace parních kotlů / Jan Karták , Břetislav Janeba , Oldřich Šula
45. Příručka pro nastavování rozvodů parních strojů / Blahoslav Zahálka
46. Elektrostatické zariadenia / František Gabriš
47. Elektrotechnika / Vladimír List , Josef Cenek
48. Provoz akumulátorů / Alexandr Bělov
49. Použitie elektrickej energie / Jaroslav Dvořáček
50. Akumulátorové vozíky / Alexander Michel
51. Kvantová elektronika / Rudolf Hajossy prel., Anton Štrba prel., Vladimír Mesároš prel., Kvantov zahl.
52. Využití laserové techniky v investiční výstavbě / Milan Kašpar , Jiří Pospíšil
53. Oscilátory a generátory / Vladimír Vachala , Luděk Křišťan
54. Paprsek budoucnosti / Ivan Štoll
55. Elektrotechnické tabuľky oznamovacej a automatizačnej techniky / Miroslav Krejčík , Jan Veselka , Andrej Sršeň prel.
56. Mikroelektronické senzory / Arnošt Guldan
57. Stavebnice tranzistorových zesilovačů a přijímačů / Jiří Svoboda
58. Elektronika pro dům a zahradu / Elektronik zahl.
59. Elektronika?...Nič jednoduchšie! / Jean Pierre Oehmichen , Ivan Kamenský prel.
60. Veľký svet malých vecí / Eduard Drobný
61. Elektronika / Jaroslav Dvořáček , Ladislav Marvánek , Andrej Sršeň prel.
62. Mikroelektronické filtry RC se zesilovači / Jaroslav Hrubý , Mirko Novák
63. Elektronika / Zdeněk Křečan
64. Lekárska elektronika / Juliusz Keller
65. Tranzistory v teórii a praxi / Stanislav Holenda , Kamil Jurkovič
66. Elektrické pohony s tyristory / Elektrick zahl.
67. Polovodičové součástky v automatizaci / Vilém Nessel
68. Polovodičové součástky v automatizaci / Vilém Nessel
69. Tranzistorová technika / Jindřich Čermák , Jaroslav Navrátil
70. Polovodičová technika / Josef Stránský
71. Polovodičová technika / Josef Stránský
72. Elektrické pohony / František Poliak , Viliam Fedák , Ladislav Zboray
73. Polovodičové součástky typu MIS / Wieslaw Marciniak
74. Československé polovodičové součástky / Jaroslav Bém
75. Československé polovodičové součástky / Jaroslav Bém
76. Polovodičová technika / Josef Stránský
77. Polovodičové súčiastky / Pavel Mihálka
78. Dioda, tranzistor a tyristor / Vladimír Suchánek prel., Diod zahl.
79. Paramerty a mezní stavy tranzistorů / J. F. Nikolajevskij , D. V. Igumnov , Václav Malina prel.
80. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
81. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
82. Rádioelektronika / Ladislav Marvánek , Jiří Vackář , Ferdinand Suchoň prel.
83. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
84. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
85. Elektronika a sdělovací technika / Jaroslav Dvořáček , Antonín Kubec , Jan Velický
86. Rontgenológia a rádiológia v priemysle / Jozef Modrovich
87. Optické elektronky / Vladimír Jareš , Miroslav Jedlička
88. Antény a šírenie elektromagnetických vĺn / Štefan Vavra , Ján Turán
89. Jak se stanu radioamatérem / Jiří Bláha
90. Čtení o hifi / Čten zahl.
91. Otázky a odpovede z oznamovacej techniky / Hubert Meluzin
92. Oznamovacia a ovládacia elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jiří Trůneček , Jozef Kurtha prel.
93. Signály a hluky / František Kroutl
94. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
95. Signály a soustavy / Josef Prchal
96. Fyzikálne princípy a technika prenosu diskrétnych informácií / L. I. Filippov , V. Doval prel.
97. Elektronické telefonní ústředny / Emanuel Prager , Jaroslav Trnka
98. Telefónia nosnými prúdmi / Bohumil Cais
99. Systém automatických telefonních ústředen PK 202 / Václav Jiřičný
100. Spojovacia technika / Vojtech Kočárek
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ