Deskriptor vzdelanosť
Počet nájdených titulov : 6
1. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch / Ondrej Kaščák , Branislav Pupala
2. Dejiny vedy a techniky na Slovensku / Ján Tibenský
3. Slovensko na ceste do neznáma / Slovensk zahl.
4. Osveta na Slovensku / Štefan Pasiar , Pavel Paška
5. Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka / Daniel Škoviera prel., Ján Mikleš prel., Mária Novacká zost.
6. Turci v Uhorsku / Turc zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ