Deskriptor eseje
Počet nájdených titulov : 75
1. Amnestie / Maroš Hečko , Fedor Blaščák , Lenka Marečková
2. Ekonomická věda a ekonomická reforma / Václav Klaus
3. Neznámy slovenský príbeh / Marián Tkáč
4. Obesíme ťa / Michal Havran
5. Mlčanie / Tibor Eliot Rostas
6. V tieni mŕtveho Boha / Daniel Pastirčák
7. Prózy / Dušan Mitana
8. Božské prostredie / Pierre Teilhard de Chardin , Vincent Dančo prel.
9. K metodike vyučovania filozofie / Juraj Šuch
10. Vladimír Mečiar Slovenské tabu / Dana Podracká , Ľuba Šajdová
11. Medzi dvoma domovmi / Michal Harpáň zozb., Medz zahl.
12. Eseje o národe / Štefan Polakovič
13. Nehostinnosť miest / Alexander Mitscherlich , I. Kuhn prel.
14. Lovci ľudských tvárí / Ladislav Ťažký
15. Toto rozbiehajúce sa 21. storočie / Tomáš Štrauss
16. Všetko je inak / Gustáv Murín , Ján Valter ilustr.
17. Dokonalý wagnerovec / Bernard Georg Shaw , Otakar Kořínek prel.
18. Z pamätí / Pablo Neruda , Nelida Noskovičová prel.
19. Naděje divadla / Otakar Brůna
20. Dráma a divadlo sveta / Ján Boor
21. Básne a vyznania / Vojtech Mihálik , Ján Berger ilustr.
22. Očami pútnika / Ladislav Ťažký
23. Jazyk, reč, človek / Ján Findra
24. Eseje / Miroslav Kusý
25. Niekoľko inšpirácií / Dalimír Hajko
26. Mytológia súkromia / Dana Podracká
27. Skutočnosť v umení / Denis Diderot
28. Eseje / Thomas Stearns Eliot , ko prel.
29. Interpretácia a nadinterpretácia / Umberto Eco , Zdeňka Kalnická prel.
30. Slovenská katolícka moderna v premenách času / Ján Frátrik
31. Myšlienka a tvar / Rudolf Chmel zost.
32. Odkiaľ a kam, Slováci? / Vladimír Mináč
Sub tegmine, Dúchanie do pahrieb
33. Súvislosti / Vladimír Mináč
34. V břiše velryby / George Orwell , Adéla Václavková prel.
35. Pole rozorané / Štefan Drug zost.
36. Rodné listy / Andrej Plávka
37. Esej o slovenskom románe / Ján Števček
38. Svitá, až keď je celkom tma / Juraj Špitzer
39. Literárne vrásky / Ladislav Ťažký
40. Výber z literárnej histórie a kritiky slovenskej / Mikuláš Gašparík zost.
41. Pohledy na anglickou a americkou literaturu / Zdeněk Vančura
42. Nespavosť / Marina Cvetajevová , Ján Zambor prel., Viera Gergeľová ilustr.
43. Obrazy a sny / Jean Cocteau , Ján Švantner prel., Ján Švantner prel.
44. Ako sa robia noviny / Andrej Tušer
45. Trnavská skupina - konkretisti / Trnavsk zahl.
46. Dedičstvo otcov / František Vnuk
47. Jaký otec, takový syn / Hunter S. Fulghum , Jiří Hrubý prel.
48. The Borzoi College Reader / Charles Muscatine
49. The Borzoi College Reader / Charles Muscatine
50. Rozpätie dňa a noci / Dalimír Hajko
51. Po západe slnka / Andrej Plávka
52. Zo samoty k ľuďom / Michail Michailovič Prišvin , Július Rybák prel.
53. Od dvoch do piatich / Kornej Čukovskij , Viera Handzová prel.
54. O láske a umení / Stendha , Viera Štetinová prel., Anton Vantuch prel.
55. Epifánie / Imants Ziedonis , Ivan Slimák prel.
56. Stovežatý básnik / Štefan Žáry
57. Štyridsiaty štvrtý / Zbigniew Zaluski , Felix Uváček prel., Felix Uváček prel.
58. Snímanie masiek / Štefan Žáry
59. Esej o človeku / E. Cassirer , Jozef Piaček prel.
60. Eseje / Michel de Montaigne , Anton Vantuch prel.
61. Indície imaginárneho / Vincent Šabík
62. Filozofické eseje / Henri Bergson , Anton Vantuch prel.
63. Spor o návrat človeka / Jan Cigánek , Jaroslav Marušiak prel.
64. Podoby / Adolf Hoffmeisster
65. Hviezdne hodiny ľudstva / Stefan Zweig , Perla Bžochová prel.
66. 10 HP / Iľja Erenburg , Jaroslav Šanda prel.
67. Cesty k demokracii / Boris Zala
68. Ľudovít Štúr mŕtvy alebo živý / Ľudoví zahl.
69. Prózy / Pavel Vilikovský
70. Ornament a iné prózy / Vincent Šikula
71. Slovenský poker / Dušan Mitana
72. Čo si o tom myslím / Anton Hykisch
73. Štvanec a útočník / , Ondrej Marušiak
74. Ako som strieľal slona a iné eseje / George Orwell , Ján Vilikovský prel.
75. Sloh na dlani / Slo zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ