Deskriptor obrodenie národné
Počet nájdených titulov : 20
1. Život a dielo Antona Bernoláka / Augustín Maťovčík zost.
2. Mor ho! / Samo Chalupka
3. Literatúra národného obrodenia / Milan Pišút , Karol Rosenbaum , Viktor Kochol
4. Dejiny slovenskej literatúry / Dejin zahl.
5. Postavy slovenskej jazykovedy v dobe Štúrovej / Eugen Jóna
6. Listy Maríny Miloslavy Hodžovej Viliamovi Paulinymu-Tóthovi / Peter Liba
7. Čítanie starých otcov / Peter Liba
8. Přehledné dějiny české literatury pro děti a mládež a četby mládeže / Josef Polák
9. Samuel Jurkovič / Fraňo Ruttkay
10. Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia / Karol Rosenbaum
11. Štefan Marko Daxner / Edmund Hleba
12. Ladislav / Karol Kuzmány
13. Bohuš Nosák-Nezabudov / Imrich Sedlák
14. Přehled dějin Československa I/2 / Jaroslav Purš , Miroslav Kropilák
15. Dějiny Československa / Jozef Butvin , Jan Havránek
16. Slováci a ich národný vývin / Slovác zahl.
17. Dejiny Slovenska I / Ľudovít Holotík red., Ján Tibenský red., Dejin zahl.
18. Dejiny Slovenska II / Vladimír Matula zost., Jozef Vozár zost., Dejin zahl.
19. Dejiny filozofického myslenia na Slovensku / Ján Bodnár a kol.
20. Slovensko. Dejiny v kocke / Ivan Mrva , Miroslav Regitko ilustr., Jozef Cesnak ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ