Deskriptor obyvateľstvo
Počet nájdených titulov : 55
1. Vybrané kapitoly zo štátneho práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov / Robert Vlček
2. Střední Amerika
3. Juhoslávia / Nina Heřmanová
4. Atlas krajiny Slovenskej republiky / Atla zahl.
5. Mexiko predolympijské / Imrich Hornáček
6. Poctivá obec Budmerická / Ján Tibenský
7. Banská Štiavnica / Vincent Grega zost., Jozef Vozár zost., Bansk zahl.
8. Bratislava Mateja Bela / Bratislav zahl.
9. Premeny Oravy / Milan Mikláš , Peter Huba
10. Zlaté Moravce / Marián Bátora zost., Michal Zaťko zost.
11. Německá spolková republika / Jiří Brodský , Jiří Raš
12. Francúzsko / Radislav Hošek
13. Poľsko / Halina Ivaničková prel., Poľsk zahl.
14. Rómovia, Cigáni, kočovníci / Jean-Pierre Liégeois , Jaroslava Glutová prel.
15. Socialistické Československo / Socialistick zahl.
16. Dejiny Slovenska IV / Pavel Hapák zost., Dejin zahl.
17. Tatranský kaleidoskop / Ivan Bohuš
18. Ľud pod Tatrami / Ján Olejník
19. Z háremu do sveta / Eva Gerlachová , Jolana Bánová prel., Erika Brániková prel.
20. Bumerang / Bengt Danielsson , Božena Kollnová-Ehramannová prel.
21. Pod tropickým slnkom / Ladislav Drieň
22. Na ostrovoch Andamany / Lidio Cipriani , Mária Valšíková prel.
23. Ľud pod Tatrami / Ján Olejník
24. O Slovensku a Slovákoch / Ján Čaplovič , Viera Urbancová prel.
25. Austrálie a Oceánie / Josef Brinke
26. Medzinárodné verejné právo / Ján Tomko
27. Čínská lidová republika / Nataša Silná
28. Čína od včerajška k dnešku / Nataša Silná
29. Svaz sovětských socialistických republik / Josef Sedlář
30. Čísla pro každého 1987 / Čísl zahl.
31. Německá demokratická republika / Jiří Raš
32. Kanada / Elena Jakešová
33. Islámská republika Pákistán / Jan Marek
34. Sociológia práce / G. Friedmann , Vladimír Halenár prel., Rastislav Lacko prel.
35. Maďarská lidová republika / Dagmar Čierna-Lantayová , Miroslava Přibylová prel.
36. Kambodža / Ivan Doležal
37. Švédsko / Vladimír Vůjta , Elena Piovarcsyová prel.
38. Afghánistán / Jiří Bečka
39. Indie / Miloslav Krása
40. Oceánia / Josef Brinke
41. Afrika / Jiří Havlík
42. Juhoafrická únia dnes / G.H. van der Merwe , Juraj Kubínsky prel.
43. Výmena obyvateľstva medzi Česko-slovenskom a Maďarskom (1947-1948) / Ján Bobák
44. Tunisko / Karel Jezdinský
45. Tradícia rómskych remesiel / Michal Bársony
46. Francie a Švýcarsko / Franci zahl.
47. Střední Amerika / Středn zahl.
48. Střední Evropa / Středn zahl.
49. Střední Afrika / Středn zahl.
50. Přední Indie / Předn zahl.
51. Čína a Mongolsko / Čín zahl.
52. Ecuador, Guyana, Kolumbie, Peru a Venezuela / Ecuádo zahl.
53. Bolívie a Brazílie / Bolívi zahl.
54. Severní a Západní Afrika / Severn zahl.
55. Angola / Ctibor Votrubec
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ