Deskriptor rozbory
Počet nájdených titulov : 50
1. Na margo staršej literatúry / Erika Brtáňová
2. Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia / Peter Zajac zost., Dana Hučková zost.
3. Preklad ako umenie / Ján Zambor
4. Báseň a ticho / Ján Zambor
5. Léčivé čaje / Karel Rada
6. Jednotné metody chemického rozboru vody / Jednotn zahl.
7. Dráma a divadlo sveta / Ján Boor
8. Druhy jazykových rozborov slovenčiny / Ladislav Kučera
9. Štylistické rozbory umeleckých textov / Štylistick zahl.
10. Antológia slovenskej literatúry 20. storočia / Zdenko Kasáč , Pavol Plutko
11. Tajovského ženský zákon / Andrej Kostolný
12. Osobnosti a diela vo svetovom realistickom románe / Ján Sedlák
13. Vitalita slovesnej tvorby / Albín Bagin
14. Slovenské dejiny v krásnej literatúre / Jozef Butvin
15. Básnické dielo Laca Novomeského / Ján Brezina
16. Láska je silnejšia ako smrť / Eva Ducká
17. Európske obzory / Jozef Felix
18. Na cestách k veľkým / Jozef Felix
19. Veľkí ruskí realisti / Lukács Gyorgy , L. Ivaničová prel., A. Kalinová prel.
20. Jazykové prechádzky prózou / Gejza Horák
21. Literárne dielo Jána Poničana / Michal Chorváth
22. Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry / Jozef Minárik
23. Literatúra a súčasnosť / Ján Koška prel., Ján Koška zost.
24. Dielo esteticko-kritické / Ján Marták
25. Spoločenské otázky v predprevratovom slovenskom románe / Andrej Mráz
26. Ozveny stretnutí so sovietskymi spisovateľmi / Ondrej Marušiak
27. Próza Kláry Jarunkovej / Július Noge
28. V břiše velryby / George Orwell , Adéla Václavková prel.
29. O jazyku a štýle slovenskej prózy / Eugen Pauliny
30. Prísna literatúra / Boris Pankin , Matej Andráš prel., Oľga Ruppeltová-Andrášová prel.
31. Tvorba Ivana Bukovčana / Zoltán Rampák
32. Próza a skutočnosť / Stanislav Rakús
33. Slovenskí klasickí dramatici 19.storočia a inonárodná dráma / Zoltán Rampák
34. Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry / Imrich Sedlák zost.
35. Historické osudy realizmu / Boris Sučkov , Dušan Slobodník prel.
36. Magický básnik K. H. Mácha / František Xaver Šalda , Jozef Felix prel.
37. Moderný slovenský román / Ján Števček
38. Čítajúci Titus / Vincent Šabík
39. Premeny ohňa / Bystrík Šikula , Bohuš Bodacz
40. Obrazy a myšlienky / Ján Števček , Albín Bagin
41. 150 rokov slovenskej lyriky / Stanislav Šmatlák
42. Romány a mýty / Milan Šútovec
43. Petrarcov vavrín / Viliam Turčány
44. Výber z literárnej histórie a kritiky slovenskej / Mikuláš Gašparík zost.
45. Mýtus a dejiny v próze naturizmu / Milan Šútovec
46. Rozumět literatuře / Milan Zeman
47. Studie o francouzském románu / Antonín Zatloukal
Veľké postavy francúzskeho románu a ich interpretácia.
48. Premeny Bodenkovej prózy / Ján Jurčo
49. Rozbory hospodárskej činnosti priemyselných podnikov / Václav Hoffmann
50. Katalóg zeleniny / Kataló zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ