Deskriptor elektrárne
Počet nájdených titulov : 25
1. Trvalé magnety / Josef Dědek , Ondřej Starosta , Jiří Válek
2. Elektrotechnika / Vladimír List , Josef Cenek
3. Malé vodní elektrárny / Josef Bednář
4. Přečerpávací vodní elektrárny / Josef Hušek
5. Paroplynové elektrárny a teplárny / Jaroslav Kadrnožka , Zdeněk Skála
6. Zdroje a rozvod elektrickej energie / Ladislav Reiss , Štefan Fecko , Marian Karaffa
7. Elektroenergetika / Václav Holub , Jan Vošický , Pavol Holéczy prel.
8. Elektrotechnika / Hubert Meluzin
9. Elektrotechnické tabuľky / Karel Jarolím , kol , Ján Repček prel.
10. Stroje / Rudolf Dvořák , Anton Rudinský prel.
11. Energia pre Slovensko: Možnosti ekologicky orientovanej politiky / Energi zahl.
12. Úvod do energetiky / Ján Vávra
13. Hľadanie energie budúcnosti / Alexander Petrovič Merkulov , Valentína Pecnová prel.
14. Svet hľadá energiu / Juraj Tölgyessy , Juraj Lesný
15. O strojoch súčasnosti a budúcnosti / M. V. Vasiliev , Rudolf Tandlmajer prel.
16. Gabčíkovo-Nagymaros / Egil Lejon
17. Klimatisace / František Máca
18. Biosféra a lidstvo / Karel Kudrna
19. Vodík a iné nové nosiče / Jiří Balajka
20. Globální oteplování / John Houghton , Jan Jeník prel., Květa Jeníková prel.
21. Projekty rodinných domov / Projekt zahl.
22. Země na misce vah / Al Gore , Jan Jařab prel.
23. Fotóny a jadrá / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
24. Dlhá jantárová cesta nekončí.... / Milan Šimo
25. Správa o životnom prostredí 2000 / Správ zahl.
Jazyk slovenský a anglický
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ