Deskriptor regulácia
Počet nájdených titulov : 22
1. Regulace elektrických strojů / Oldřich Hora , Stanislav Navrátil , kol
2. Základy automatizácie / Jiří Dočkal , Pavol Holéczy prel.
3. Automatizácia v priemysle - Riadenie / Jozef Petrovič , Ján Ivanič
4. Teoretická elektroenergetika / Teoretick zahl.
5. Elektrotechnická ročenka 1988 / Elektrotechnick zahl.
6. Elektrotechnická ročenka 1990 / Elektrotechnick zahl.
7. Elektrotechnická ročenka 1983 / Elektrotechnick zahl.
8. Elektrotechnická ročenka 1982 / Elektrotechnick zahl.
9. Elektrotechnická ročenka 1984 / Elektrotechnick zahl.
10. Elektrotechnická ročenka 1985 / Elektrotechnick zahl.
11. Elektrotechnická ročenka 1986 / Elektrotechnick zahl.
12. Elektrotechnická ročenka 1987 / Elektrotechnick zahl.
13. Elektrotechnická ročenka 1989 / Elektrotechnick zahl.
14. Parní turbíny / Parn zahl.
15. Soustavy centralizovaného zásobování teplem / Jiří Cikhart
16. Meranie a regulácia / Vladimír Novotný , Vladimír Klíma , Ján Mjartan prel.
17. Slovenské lesy-otázka existenčná / Slovensk zahl.
18. Automatizace / Josef Stupka
19. Automatizácia / Josef Stupka
20. Měření a regulace / Břetislav Hudec
21. Základy technické kybernetiky / Milan Balda
22. Vzduchotechnika / Gunter Gebauer , Olga Rubinová , Helena Horká
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ