Deskriptor optika
Počet nájdených titulov : 48
1. Elektronika / N. A. Kapcov , kol prel.
2. Kvantová elektronika / Rudolf Hajossy prel., Anton Štrba prel., Vladimír Mesároš prel., Kvantov zahl.
3. Vysokofrekvenční elektrotechnika / Josef Stránský
4. Elektrotechnická ročenka 1986 / Elektrotechnick zahl.
5. Fyzikální základy hornické techniky / Miroslav Bajer , Libor Suchan
6. Fyzika / Horst Kuchling , František Latka prel.
7. Fyzika / Jaroslav Vachek , Alena Nováková prel., E. Tomanová prel.
8. Mechanizácia záhradníctva a záhradnícke stavby / Anna Horynová , Anton Krippel prel.
9. Fyzika pre študijné odbory stredných škôl pre pracujúcich / Fyzik zahl.
10. Prehľad stredoškolskej fyziky / Jozef Zámečník
11. Fyzika pre maturantov / Dobroslav Lehotský prel., Fyzik zahl.
12. Prehľad fyziky / Ivan Náter
13. Kvalifikační príručka fotografa a laboranta / Marie Šimková , Jaroslav Šimek
14. Základy reprodukčnej fotografie / František Jarušek
15. Fotografujeme na černobílý film / Zdeňek Tomášek
16. Dobrodružství barvy / Ivana Brožková
17. Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy / Ján Garaj
18. Úvod do fyzikální chemie / Rudolf Brdička , Mirko Kalousek , Alexandr Schůtz
19. Analytická chémia / Ján Garaj , Dušan Bustin , Zdeněk Hladký
20. Základy fyziky / Dionýz Ilkovič
21. Praktikum z fyziky / Praktiku zahl.
22. Vyšší škola technické fyziky / Vyšš zahl.
23. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , J. Foltin prel., Dalibor Krupa prel.
24. Zbierka kvalitatívnych úloh z fyziky / M. J. Tuľčinskij , Ivan Lukáč prel.
25. Fyzikálna terminológia / Jozef Garaj
26. Mikroskopická technika / Jan Wolf
27. Medzi hrou a fyzikou / Živko K. Kostič , Ján Samák prel.
28. Príručka matematiky pre fyzikov / Erwin Madelung , Vladimír Ilkovič prel.
29. Riešené úlohy z fyziky / Helmut Lindner , František Latka prel.
30. Zbierka úloh z fyziky / Peter Baláž zost.
31. Technická fyzika / Alois Mazurek
32. 500 riešených úloh z fyziky / Jozef Kalužay , Michal Zeman
33. Prehľad fyziky / Ivan Náter
34. Zbierka riešených úloh z fyziky / Zbierk zahl.
35. Vyšší škola technické fyziky / Vyšš zahl.
36. Praktická fysika / Zdeněk Horák
37. Fyzika / Horst Kuchling , František Latka prel.
38. Fyzika / Dionýz Ilkovič
39. Fyzika / Milan Kutílek , Květoslav Semerád , František Vencálek , Alexander Skalina prel.
40. Fyzika / Dionýz Ilkovič
41. Izák Newton / S.I. Vavilov , Ladislav Vrbovský prel.
42. Fyzika / Milada Gajtanska , Anna Danihelová , Miroslav Němec
43. Príručka elementárnej matematiky a fyziky / Jozef Eliáš
44. Fyzika / Jaroslav Vachek , Alena Nováková prel., E. Tomanová prel.
45. Kúzelník spod Kahlenbergu / Margita Valehrachová-Matulayová , Oto Bachorík ilustr.
46. Svetlá minulosti / Margita Valehrachová-Matulayová
47. Prehľad stredoškolskej fyziky / Jozef Zámečník
48. Isaac Newton / Vladimír Malíšek
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ