Deskriptor mestá
Počet nájdených titulov : 49
1. Lučenec / Lučene zahl.
2. Spišská Nová Ves / Jozef Kuruc
3. Košice ako na dlani / Mária Koránová zost., Košic zahl.
4. Drevnerusskie goroda / V. Kostočkin
5. Elektrické sítě v městech a sídlištích / Bohumír Pavlovský
6. 7. príručka mladých svišťov / Walt Disney , Mária Štefánková prel.
7. Manažérske kompetencie v miestnej a v regionálnej samospráve / Miroslav Tuma
8. Banícke piesne 2003 / Ladislav Sombathy zost.
9. Biosféra a lidstvo / Karel Kudrna
10. Regionálna ekonomika a rozvoj / Eva Výrostová
11. Zlatníctvo na Slovensku / Eva Toranová
12. Ars / Ar zahl.
13. Gotická plastika na Slovensku / Jaromír Homolka
14. Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku / Alexander Frický
15. Mesto a zariadenia voľného času / Ján Hušták
16. Kultúra bývania na Slovensku / Ján Zemko , Anna Zemková
17. Urbanistická tvorba obytného prostredia / Tibor Zalčík
18. Formovanie a dotváranie urbánneho celku / Jozef Brath
19. Kamenná krása našich miest / Ladislav Šášky
20. Nový urbanizmus / Rudolf Šteis
21. Nehostinnosť miest / Alexander Mitscherlich , I. Kuhn prel.
22. Pešie zóny v meste / Jozef Brath
23. Urbanizmus stredovekého mesta na Slovensku / Tibor Zalčík
24. Človek a jeho sídla / Ján Pašiak
25. Človek a jeho sídla / Ján Pašiak
26. Pamiatky na Slovensku / Pamiatk zahl.
27. Poznáváme architektúru / Jan E. Koula
28. Neskorogotická architektúra na Slovensku a stavitelia východného okruhu / Karol Kahoun
29. Banská Bystrica a okolie / Milan Gajdoš , Kamil Linhart
30. Planeta rozumu / Ivan Laptěv , Oldřich Jendrulek prel.
31. Zlatníctvo na Slovensku / Eva Toranová
32. Pečate miest a obcí na Slovensku / Jozef Novák
33. Pečate miest a obcí na Slovensku / Jozef Novák
34. Malý literární místopis Československa / Jaroslav Nečas , Libor Knězek
35. Ako sa žilo v staroveku / Pavel Augusta
36. Tak žil starý Řím / Gyorgy Urogdi , Ladislav Hradský prel.
37. Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci.... / Katarína Závadová
38. Příroda v ČSSR / Jiří Čihař , Jaromír Zpěvák ilustr.
39. Človek a prostredie / František Švec , Rudolf Tandlmajer prel., Jan Zoul ilustr.
40. Zo srdca Európy / Erika Lamperová , Fedor Mikovič
41. Places to Know
42. Krajina zázrakov / Miloš Jesenský
43. Pozoruhodnosti Slovenska / Vlasta Pšenková
texty v angličtine a nemčine a mapy
44. Pozri, čo je na svete / Nataša Tanská , Jiří Kalousek ilustr.
45. Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780 / Anton Špiesz
46. Encyklopedie her / Miloš Zapletal
47. Ochrana pamiatok / Mária Kosová zost.
48. Strom ve městě / Jaroslav Kolařík
49. Obrázky z mesta / Eva Kýšková prel., Obrázk zahl., Philippe Simon texty, Marie-Laure Bounetová texty
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ