Deskriptor Rómovia
Počet nájdených titulov : 49
1. Sociálno-právna pomoc rodinám v súčasnej spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická
2. Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko 2014 / Michal Páleník
3. Doučovanie / Ladislav Gorej , Pavol Sika , Vladimír Žigmund
4. Súmrak európskej civilizácie / Pavel Fendek
5. Správa o výsledkoch prieskumu a postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme SR / Správ zahl.
6. Programové prístupy pri profesijnej orientácii rómskych žiakov / Ladislav Gorej , Peter Repiský
7. Sociálny systém skutočnosť a vízia / Michal Páleník , kol
8. Žijeme spolu / Marián Mišík
9. Slovensko 2009 / Slovensk zahl.
10. Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 / Koncepci zahl.
11. Sociálne vylúčené spoločenstvá v kontexte kultúrnych teórií / Michal Kozubík
12. Slovensko 2008 / Zora Bútorová , Oľga Gyárfášová , Martin Bútora
13. Desaťročie Slovenskej republiky / Natália Rolková zost.
14. Horná Nitra 15 / Marta Remiašová zost., Horn zahl.
15. Chudoba a bezdomovstvo / Miroslav Tvrdoň , Anna Kasanova
16. Antológia rómskych tradícií a remesiel / Irena Adamová
17. Dejiny Rómov v dátach / Rastislav Pivoň
18. Antológia rómskej hudby / Gejza Adam
19. Antológia rómskych spisovateľov / Viliam Zeman
20. Metodická príručka k Učebnici rómskeho jazyka / Eva Gašparová
21. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Dlhodob zahl.
22. Techniky ručných prác / Anna Šullová , Jarmila Stahlová
23. Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej práce v rómskych komunitách / Multidimenziáln zahl.
24. Dieťa v ohrození / Dieť zahl.
25. Sociologie zdraví, nemoci a rodiny / Sylva Bártlová , Stanislav Matulay
26. Biológia dieťaťa a hygiena / František Janda , Ladislav Pelech
27. Interkulturní psychologie / Jan Průcha
28. Základy inkluzivní pedagogiky / Viktor Lechta
29. Odpoveď je na Slovensku, nie v Bruseli / Elena Gallová Kriglerová , Lucia Najšlová , Aneta Világi
30. Kde sme? / Kd zahl.
31. Výchova k toleranci a proti rasismu / Tatjana Šišková
Zborník základných informácií o rasizme, xenofóbii a multikultúrnej spoločnosti.
32. Sociální práce v praxi / Oldřich Matoušek , Jana Koláčková , Pavla Kodymová
33. Slovensko 2008 / Slovensko 200 zahl.
34. Cigánkina veštba / Ľudovít Didi
35. Sociálna pedagogika ako životná pomoc / Zlatica Bakošová
36. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Dlhodob zahl.
37. Rómovia, Cigáni, kočovníci / Jean-Pierre Liégeois , Jaroslava Glutová prel.
38. Holokaust Sintov a Rómov / Romani Rose , Marta Terenová prel.
39. Vzdelávanie:spoločný projekt / Jana Stancel Arranz prel., Vzdelávani zahl.
40. Odpísaní.... / Slavo Kalný
41. Tradícia rómskych remesiel / Michal Bársony
42. Rómovia na Slovensku a v Európe / Rómovi zahl.
43. Psychologie Romů / Petr Bakalář
44. Ročenka odbojárov 1998 / Milan Piovarči zost., Ročenk zahl.
45. Ročenka odbojárov 1999 / Ročenk zahl.
46. Čo si o tom myslím / Anton Hykisch
47. Slovensko 2004 / Slovensk zahl.
48. Slovensko 2004 / Slovensk zahl.
49. S Romy žít budeme - jde o to jak / Pavel Říčan
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ