Deskriptor Rómovia
Počet nájdených titulov : 50
1. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie / Antonín Kozoň
POZOR! Publikáciu nemáme vo fonde, môzeme informovať čitateľov, že je možnosť nájsť ju a študovať na internete
2. Sociálno-právna pomoc rodinám v súčasnej spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická
3. Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko 2014 / Michal Páleník
4. Doučovanie / Ladislav Gorej , Pavol Sika , Vladimír Žigmund
5. Súmrak európskej civilizácie / Pavel Fendek
6. Správa o výsledkoch prieskumu a postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme SR / Správ zahl.
7. Programové prístupy pri profesijnej orientácii rómskych žiakov / Ladislav Gorej , Peter Repiský
8. Sociálny systém skutočnosť a vízia / Michal Páleník , kol
9. Žijeme spolu / Marián Mišík
10. Slovensko 2009 / Slovensk zahl.
11. Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 / Koncepci zahl.
12. Sociálne vylúčené spoločenstvá v kontexte kultúrnych teórií / Michal Kozubík
13. Slovensko 2008 / Zora Bútorová , Oľga Gyárfášová , Martin Bútora
14. Desaťročie Slovenskej republiky / Natália Rolková zost.
15. Horná Nitra 15 / Marta Remiašová zost., Horn zahl.
16. Chudoba a bezdomovstvo / Miroslav Tvrdoň , Anna Kasanova
17. Antológia rómskych tradícií a remesiel / Irena Adamová
18. Dejiny Rómov v dátach / Rastislav Pivoň
19. Antológia rómskej hudby / Gejza Adam
20. Antológia rómskych spisovateľov / Viliam Zeman
21. Metodická príručka k Učebnici rómskeho jazyka / Eva Gašparová
22. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Dlhodob zahl.
23. Techniky ručných prác / Anna Šullová , Jarmila Stahlová
24. Multidimenziálny rozmer edukácie a sociálnej práce v rómskych komunitách / Multidimenziáln zahl.
25. Dieťa v ohrození / Dieť zahl.
26. Sociologie zdraví, nemoci a rodiny / Sylva Bártlová , Stanislav Matulay
27. Biológia dieťaťa a hygiena / František Janda , Ladislav Pelech
28. Interkulturní psychologie / Jan Průcha
29. Základy inkluzivní pedagogiky / Viktor Lechta
30. Odpoveď je na Slovensku, nie v Bruseli / Elena Gallová Kriglerová , Lucia Najšlová , Aneta Világi
31. Kde sme? / Kd zahl.
32. Výchova k toleranci a proti rasismu / Tatjana Šišková
Zborník základných informácií o rasizme, xenofóbii a multikultúrnej spoločnosti.
33. Sociální práce v praxi / Oldřich Matoušek , Jana Koláčková , Pavla Kodymová
34. Slovensko 2008 / Slovensko 200 zahl.
35. Cigánkina veštba / Ľudovít Didi
36. Sociálna pedagogika ako životná pomoc / Zlatica Bakošová
37. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Dlhodob zahl.
38. Rómovia, Cigáni, kočovníci / Jean-Pierre Liégeois , Jaroslava Glutová prel.
39. Holokaust Sintov a Rómov / Romani Rose , Marta Terenová prel.
40. Vzdelávanie:spoločný projekt / Jana Stancel Arranz prel., Vzdelávani zahl.
41. Odpísaní.... / Slavo Kalný
42. Tradícia rómskych remesiel / Michal Bársony
43. Rómovia na Slovensku a v Európe / Rómovi zahl.
44. Psychologie Romů / Petr Bakalář
45. Ročenka odbojárov 1998 / Milan Piovarči zost., Ročenk zahl.
46. Ročenka odbojárov 1999 / Ročenk zahl.
47. Čo si o tom myslím / Anton Hykisch
48. Slovensko 2004 / Slovensk zahl.
49. Slovensko 2004 / Slovensk zahl.
50. S Romy žít budeme - jde o to jak / Pavel Říčan
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ