Deskriptor zdroje finančné
Počet nájdených titulov : 8
1. Podnikanie v cestovnom ruchu / Jana Kučerová , Ľudmila Šmardová
2. Podnikové financie / Karol Vlachynský , kol
CD - Podnikové financie
3. Startup 4 Dummies / Startu zahl.
4. Podniková ekonomika / Martin Lorko
5. Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák
6. Financie územnosprávnych celkov / Erika Neubauerová
7. Ako financovať malé a stredné podniky / Monika Majková-Sobeková
8. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2010 / Progra zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ