Deskriptor rozvoj hospodársky
Počet nájdených titulov : 4
1. Otázniky nad prírodnými zdrojmi / Rastislav Lacko
2. Ekonomické problémy životného prostredia / Rastislav Lacko
3. Mládeži o prestavbe / Michail Sergejevič Gorbačov , kol prel.
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Handlová / Progra zahl.
CD-Profil Mesta Handlová a Analýza problémov v Meste Handlová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ