Deskriptor rozvoj sociálny
Počet nájdených titulov : 5
1. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky / Saleh Mothana Obadi
2. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky / Saleh Mothana Obadi
3. Sto hier na rozvoj osobnosti / Stanislava Gajdošová , Michal Milla , Pavol Šveda
4. Mládeži o prestavbe / Michail Sergejevič Gorbačov , kol prel.
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Handlová / Progra zahl.
CD-Profil Mesta Handlová a Analýza problémov v Meste Handlová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ