Deskriptor inovácia
Počet nájdených titulov : 10
1. Management budoucnost začína dnes / Peter F. Drucker , Pavel Medek prel.
2. Toto rozbiehajúce sa 21. storočie / Tomáš Štrauss
3. Jak reorganizovat firmu / D. E. Hussey , Vilém Jungmann prel.
4. Psychológia v práci s ľuďmi / Rajmund Kowalczuk , Josef Štefanovič prel.
5. Kapitoly o znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen
6. Faktory ekonomickej efektívnosti / Milan Kupkovič
7. Sociologické problémy vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia / Ján Pichňa
8. Organizační kultura / Růžena Lukášová , Ivan Nový
9. Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák
10. Manažerská ekonomika / Miloslav Synek
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ