Deskriptor les
Počet nájdených titulov : 10
1. Lesnícka botanika / Jozef Sedílek , Samuel Šingler , Ján Králik
2. Les a pole / K.P. Mitriuškin , Je.S. Pavlovskij , Vladimír Čaboun prel.
3. Biometrické zákonitosti rastu a prírastku lesných stromov a porastov / Štefan Šmelko
4. Lesy a drevo v budúcnosti / Prokopij Vasilievič Vasiliev , Galina Čížová prel.
5. Stav a vývoj životního prostředí v Československu / Sta zahl.
6. Biologické základy ochrany prostredia / Margit Kovácsová , Elemír Janečko , Elemír Janečko prel.
7. Ochrana krajiny ČSSR / Karel Jůva , Antonín Klečka , Dušan Zachar
8. Rastliny a živočíchy / Harry Garms , Tomáš Čejka prel., Milan Križo prel.
9. Rastliny lesov / Jindřich Krejča ilustr., Rastlin zahl.
10. V lesnom pásme / X. Ľvovová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ