Deskriptor pamiatky európske
Počet nájdených titulov : 2
1. Svetové dedičstvo / Helena Galanová prel., Svetov zahl.
2. Svetové dedičstvo / Katarína Chlapíková prel., Svetov zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ