Deskriptor pružnosť
Počet nájdených titulov : 34
1. Přehled strojnictví / Přehle zahl.
2. Strojně technická příručka / Svatopluk Černoch
3. Stavebná mechanika / Ivan Balažovjech
4. Stavebná mechanika / Vojtech Balažovjech
5. Příručka pro stavební inženýry / Příručk zahl.
6. Štíhlé betonové tlačené pruty / Štíhl zahl.
7. Nauka o materiálu / František Píšek , L. Jeníček , P. Ryš
8. Stavebné stroje / Stavebn zahl.
9. Mezní stavy v pevnostních výpočtech / Emanuel Ondráček , Alois Farlík
10. Řešení úloh z pružnosti a pevnosti / Z. Kuliš prel., O. Spanilý prel., L. Šubrt prel., Řešen zahl.
11. Pružnosť a pevnosť v príkladoch / Fridrich Vadovič
12. Metodické pokyny pre štúdium pružnosti a pevnosti / Anton Kamenský
13. Pružnosť a pevnosť / Ján Gonda
14. Strojnická příručka / Jan Červenka prel., Ján Marek prel., Jaroslav Havlíček prel., Strojnick zahl.
15. Strojnická příručka / Jan Červenka prel., Ján Marek prel., Jaroslav Havlíček prel., Strojnick zahl.
16. Pružnosť a pevnosť / N.P. Griškovová , Karel Silovský prel.
17. Sbírka vzorců z pružnosti a pevnosti / Jaroslav Krutina
18. Príklady z elementárnej pružnosti / Ján Lovíšek
19. Technická mechanika / Róbert Binder
20. Fyzika I / Stanislav Košina a kol.
21. Základy fyziky / Dionýz Ilkovič
22. Základy technickej fyziky / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář , Ján Štefko prel.
23. Mechanika / Jaroslav Tvrzský , Alexander Skalina prel.
24. Technická mechanika / Róbert Binder , Miloslav Vlk prel.
25. Mechanika v příkladech / Mechanik zahl.
26. Fyzika netradične. Mechanika / Ivan Baník , Rastislav Baník , Jozef Zámečník
27. Mechanika / Róbert Binder
28. Mechanika / Anton Kunc , Jozef Zima , Ján Wanner , Anton Daniel prel.
29. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , A. Nogová prel., Š. Olejník prel.
30. Technická fyzika / Alois Mazurek
31. Fyzika / Dionýz Ilkovič
32. Náuka o materiáloch / Jozef Balla , R. Mikuš , H. Cviková
33. Príručka elementárnej matematiky a fyziky / Jozef Eliáš
34. Fyzika 1 / Stanislav Košina
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ