Deskriptor pole elektrické
Počet nájdených titulov : 20
1. Dielektriká - izolanty / František Poljak
2. Elektroautomatizačné prvky a prístroje / Štefan Kočiš
3. Skratová bezpečnosť / Karol Fábry
4. Elektrostatické zariadenia / František Gabriš
5. Názorná elektrotechnika / Hubert Meluzin
6. Elektronické prvky / Ivan Burger , Lubomír Hudec
7. Teoretická elektrotechnika / Ľudovít Kneppo
8. Praktická elektrotechnika / Jerzy Dreszer , Ladislav Vannay prel.
9. Elektrotechnika v baníctve / Vladimír Vančura , Vojtech Štefankovič prel.
10. Prehľad stredoškolskej fyziky / Jozef Zámečník
11. Prehľad stredoškolskej fyziky / Jozef Zámečník
12. Teória tuhých látok / Teóri zahl.
13. Technika vysokých napětí / Antonín Veverka
14. Metody řešení elektrických a magnetických polí / Daniel Mayer , Josef Polák
15. Elektřina a magnetismus / Josef Fuka , Bedřich Havelka
16. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , J. Foltin prel., P. Šulek prel.
17. Feynmanove prednášky z fyziky / R. P. Feynman , R. B. Leighton , M. Sands , A. Nogová prel., Š. Olejník prel.
18. Fyzika / Horst Kuchling , František Latka prel.
19. Za tajomstvami ekobiofyziky / Juraj Tölgyessy , Milan Piatrik
20. Fyzika 2 / Stanislav Košina
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ