Deskriptor látky tuhé
Počet nájdených titulov : 15
1. Základné pojmy fyziky tuhých látok / Václav Frei
2. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , kol
3. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , ko
4. Anorganická chemie / Heinrich Remy , Milan Drátovský prel., Zdeněk Hauptman prel., Jiří Hejduk prel., Vladimír Machálek prel.
5. Prehľad fyzikálenj chémie a chemickej fyziky / Prehľa zahl.
6. Teória tuhých látok / Teóri zahl.
7. Tepelné tabuľky a diagramy / Kuzman Ražnjevič , Mikuláš Mičátek prel., Viera Mičátková prel.
8. Polovodiče v obrazových úlohách / Ivan Baník , Rastislav Baník , Mojmír Simerský prel.
9. Iónové kryštály / Mária Hartmanová , Viera Trnovcová
10. Základné pojmy fyziky tuhých látok / Václav Frei , Michal Zoldy prel.
11. Mechanika a molekulová fyzika / Štefan Veis , Ján Maďar , Viktor Martišovitš
12. Všeobecná fyzika / Štefan Veis , Ján Maďar , Viktor Martišovitš
13. Fyzika / Dionýz Ilkovič
14. Náuka o materiáloch / Jozef Balla
15. Fyzikálna chémia I / Fyzikáln zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ