Deskriptor logika
Počet nájdených titulov : 46
1. Úvod do studia matematiky / Karel Hruša , Zbyňek Dlouhý , Jiří Rohlíček
2. Řešení hornických situací metodami modelování / Vlastimil Ehrenberger , Alfred Fajkoš
3. Hra a logika v 85 príkladoch / Gyorgy Bizám , János Herczeg , K. Rovan prel.
4. Elementárny úvod do modernej matematiky / Vojtech Okrucký
5. Logické prvky ve školské matematice / Miloš Jelínek
6. Sbírka řešených příkladů z matematiky / František Jirásek , Eduard Kriegelstein , Zdeněk Tichý
7. Sbírka řešených příkladů z matematiky I / František Jirásek , Eduard Kriegelstein , Zdeněk Tichý
8. Prehľad matematiky / Peter Horák , Ľudovít Niepel
9. Matematika I. / Bruno Budinský , Jura Charvát
10. Řeč / August Brunner
11. Psychologie morálního vývoje / Horst Heidbrink , Ondřej Müller prel.
12. Základné prvky filozofie / Sofia Rovighiová- Vanniová , Jozef Belaj prel.
13. Filozofia / Mária Fürst
14. Intelektuálové / Paul Johnson , Lucie Mertlíková prel.
15. Logika pre každého / František Gahér
16. Vědění pro svět zítřka / Herbert Vollmann
17. Úvod do číslicové techniky / Jean Putz , Jan Hlavička prel., Peter Golan prel.
18. Logika, automaty a algoritmy / M. A. Ajzerman
19. Elektronické počítacie stroje / F. L. Westwater , Gustáv Prokeš prel., Konštantín Viktorín prel.
20. Logika ako veda II / Georg Wilhelm Friedrich Hegel , Teodor Münz prel.
21. Systém kategórií materialistickej dialektiky / Václav Černík
22. Logika ako veda I / Georg Wilhelm Friedrich Hegel , Teodor Münz prel.
23. K otázkam metodológie spoločenských vied / Václav Černík
24. Zlomky starých stoikov / Miloslav Okál prel., Zlomk zahl.
25. Paradoxy vedy / Anatolij konstantinovič Suchotin , Anna Lackovičová prel.
26. Teória poznania / Václav Černík
27. Logika prvého rádu / Raymond M. Smullyan , S. Mathé prel.
28. Nepravdepodobné = neskutočné / A. I. Kitajgorodskij , Milan Žuffa prel.
29. Študovať-ale ako? / Herbert Smitmans , Viera Kuželová prel.
30. Dejiny antickej dialektiky / Miroslav Řehák prel.
31. Dejiny marxistickej dialektiky / J. Dubnička prel., M. Řehák prel., Václav Černík prel.
32. K otázkam metodológie vied / Václav Černík
33. Moderní logika / Modern zahl.
34. Problémy filozofie / Igor Hrušovský
35. Viete logicky myslieť? / Pavel Materna , Jozef Viceník prel.
36. Úvod do logiky a metodologie deduktivních věd / Alfred Tarski , Pavel Materna prel.
37. Logika / Georg Wilhelm Friedrich Hegel , Teodor Münz prel.
38. O kultúre myslenia / Emil Holas
39. Princípy dialektickej logiky / M.M. Rozentaľ , Lýdia Rjabinina prel.
40. Predheglovská logika / Vojtech Filkorn
41. Prečo deti fantazírujú / Zinajda Nikolajevna Novľanská , Eva Balšanová prel.
42. Logika hrou / Lewis Carroll , P. Lánský prel.
43. Prečo padne chlieb vždy / Richard Robinson , Jana Kantorová-Báliková prel.
44. Společenské vědy v kostce / Jaroslav Hladík
45. Tisíc otázok zo študijných odborov ETIKA a SOCIÁLNA PRÁCA / Tisí , Tisí zahl.
46. Moderná logika / Svätoslav Mathé
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ