Deskriptor riadenie ľudí
Počet nájdených titulov : 8
1. Manažérske kompetencie v miestnej a v regionálnej samospráve / Miroslav Tuma
2. Jak být úspěšnou manažerkou / Milan Mikuláštík
3. Podnikanie / Ján Mráz
4. Umenie riadiť / František Lipták
5. Dispečerský způsob řízení staveb / J.A. Faktorovič , Konstantin Chudožilov prel.
6. Projektovanie v sociálnej práci / Kvetoslava Repková
7. Jak reorganizovat firmu / D. E. Hussey , Vilém Jungmann prel.
8. Jak být úspěšnou manažerkou / Milan Mikuláštík
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ