Deskriptor rody
Počet nájdených titulov : 5
1. Didaktická kronika rodu Hohenzollerovcov / Ján Lenčo
2. Najstaršie rody na Slovensku / Katarína Štulrajterová zost., Najstarši zahl.
3. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , ko prel.
4. Dějiny starověku / Dějin zahl.
5. Šľachtické rody / Drahoslav Machala
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ