Deskriptor 539
Počet nájdených titulov : 32
1. Základné pojmy fyziky tuhých látok / Václav Frei
2. Radiologická fysika / František Běhounek , Antonín Bohun , Josef Klumpar
3. Atómová fyzika pre samoukov / J. M. Valentine , Jaroslav Topoľský prel.
4. Cyklická deformácia a únava kovov / Cyklick zahl.
5. Mezní stavy v pevnostních výpočtech / Emanuel Ondráček , Alois Farlík
6. Teória tuhých látok / Teóri zahl.
7. Atom / Isaac Asimov , Martin Krejza prel., D.F. Bach ilustr.
8. Atomové jádro / M. I. Korsunskij , Jiří Nedvěd prel., Jiří Skřivánek prel.
9. Stavba atomů a molekul / Viktor Trkal
10. Atomistika / Atomistik zahl.
11. Fotóny a jadrá / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
12. Cestou k atomu / B. Stěpanov , Jiří Fridman prel., A.A. Hoch prel.
13. Novodobé metody výpočtů tuhosti a pevnosti ve strojírenství / Jaroslav Valenta , Jaroslav Němec , Emil Ulrych
14. Řešení úloh z pružnosti a pevnosti / Z. Kuliš prel., O. Spanilý prel., L. Šubrt prel., Řešen zahl.
15. Pružnosť a pevnosť v príkladoch / Fridrich Vadovič
16. O elementárnych časticiach / Vitalij Petrovič Šelest , Ivan Lukáč prel.
17. Detekcia a spektrometria žiarenia alfa a beta / Štefan Šáro
18. Metodické pokyny pre štúdium pružnosti a pevnosti / Anton Kamenský
19. Aplikace jaderných metod gama v hornictví / Liboslav Šimon , Jiří Bosák
20. Žiarenie-hrozba i nádej / Juraj Tölgyessy , Milan Kenda
21. Pružnosť a pevnosť / Ján Gonda
22. Pružnosť a pevnosť / N.P. Griškovová , Karel Silovský prel.
23. Sbírka vzorců z pružnosti a pevnosti / Jaroslav Krutina
24. Experimentálna jadrová fyzika / Experimentáln zahl.
25. Fyzikálne telesá / L. D. Landau , A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
26. Atómová fyzika / Ján Vanovič
27. Príklady z elementárnej pružnosti / Ján Lovíšek
28. Elektróny / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
29. Molekuly / L. D. Landau , A. I. Kitajgorodskij , Eva Tokáriková prel.
30. Radioaktivní prvky / S. J. Bresler , Jiří Dvořák prel., Zdeněk Spurný prel.
31. Neutrony / N. A. Vlasov , M. Rozkoš prel., I. Chudáček prel., Rob. L prel.
32. Zázračný atóm / A. Bujanov , E. Berčiková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ