Deskriptor územia chránené
Počet nájdených titulov : 17
1. Chránené vtáčie územia Slovenska / Chránen zahl.
2. Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov / Zásad zahl.
3. Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia / Jana Jaďuďová , kol
4. Natura 2000 / Natur zahl.
5. Chránené územia Slovenska / Viliam Stockmann zost.
6. Chránené územia Slovenska / Viliam Stockmann zost.
7. Hodnotenie kvality životného prostredia / Jozef Streďanský
8. Turistika na hornej Nitre do roku 2003 / Augustín Machata
9. Atlas krajiny Slovenskej republiky / Atla zahl.
10. Geologické exkurzie po Slovensku / Milan Mišík
11. Horná Orava - európsky významné chránené územie / Róbert Trnka zost., Róbert Kopilec zost.
12. Veľkoplošné chránené územia na Slovensku / Ľubomír Huňa
13. Chránené územia a prírodné výtvory okresu Zvolen / Štefan Macko
14. Vlastivedné štúdie Gemera II / Július Bolfík zost., Vlastivedn zahl.
15. Živočíšna ríša a jej ochrana / Andrej Grigorievič Bannikov , Mária Lenochová prel.
16. Ochrana prírody okresu Bardejov / Ľudovít Dostál
17. Výchova k ochrane prírody / Ján Halaj
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ