Deskriptor mozog
Počet nájdených titulov : 35
1. Majstrovstvo / Robert Greene , Michal Zidor prel.
2. Máš mozog / Ben Carson , Miroslav Danihel prel.
3. Patopsychológia / Gabriela Rozvadský Gugová
4. Mysli a zbohatni / Napoleon Hill , Zuzana Šestáková uprav.
5. Návod na prežitie pre ženu / Igor Bukovský
6. Od hlavy po päty / Olga Bojarová
Pre čitateľov od 11 rokov
7. Příčiny mozkových postižení dětí / Václav Mydlil
8. Pečujeme o nervově nemocné dítě / Miloš Lehovský
9. Mozog vo svetle biochémie / Ivan Pecháň
10. Alzheimerova nemoc / Jitka Klinkerová prel., Patricia R. Callone , ko
11. Nespavosť / Ján Praško , Kateřina Espa-Červená , Lucie Závěšická
12. Ľudský mozog a psychické procesy / Alexander Romanovič Lurija , Ľudmila Slamková prel.
13. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie / Vladimír Vondráček , František Holub
14. Kapitoly zo súčasnej edukácie / Erich Petlák , kol
15. Mlado až do staroby / Pavel Malovič , Peter Pospíšil fotogr.
16. Tajomstvá vnútornej sekrécie / Pavel Langer
17. Poznávame človeka / Jaromír Mysliveček , E. R. Meitner prel.
18. Stavba a činnosť ústrednej nervovej sústavy / Werner Fischel , Vladimír Kirilčuk prel.
19. Ľudské telo / Kristína Limbecková prel., Milan Moravčík prel., Ľudsk zahl.
20. Malá zdravoveda / Z. A. Vasilievová , S. M. Ľubinská , Elena Linzbothová-Krupová prel.
21. Genetika, správanie, zodpovednosť / N. P. Dubinin , I. I. Karpec , V. N. Kudriavcev , Zdena Hlávková prel.
22. Tajuplný a záhadný kozmos / Roman Bednár
23. Človek je len človek / Anton Uherík
24. Očami psychiatra / Jurij Alexandrovskij , Elena Linzbothová-Krupová prel.
25. Patopsychológia učenia a jej neuropsychologické základy / Ladislav Košč
26. Etudy o rozume / Anatolij S. Nikiforov , Mária Krkošková prel.
27. Základy neuropsychológie / Alexander Romanovič Lurija , Ladislav Košč prel.
28. Honba za myšlienkou / Vladimír Levi , Eugénia Jurigová prel., Gertrúda Sihocká prel.
29. Písaná reč, jej vývin a poruchy u detí / Tomáš Pardel
30. Mozog a práca / J.P. Frolov , Stanislav Dornič prel.
31. Psychiatria / Mária Ondriášová
32. Neurológia / Daniel Bartko
33. Návod na prežitie pre muža / Igor Bukovský
34. Ľudské telo / Steve Parker , Silvia Dzúriková prel.
35. Ľudské telo / Steve Parker , Branislav Čech prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ