Deskriptor úvahy
Počet nájdených titulov : 109
1. Život, láska, smích / Osh , Zuzana Krulichová prel.
2. O láske a umení / Stendha , Viera Štetinová prel., Anton Vantuch prel.
3. Rezonancie / Ján Sucháň
4. Poznámky k samovražde / Simon Critchley , Peter Tkačenko prel.
5. Tajomstvo príťažlivosti sŕdc / Ruediger Schache , Katarína Martonová prel.
6. Obesíme ťa / Michal Havran
7. Po vtákoch / Boris Filan
8. Prózy / Dušan Mitana
9. Božské prostredie / Pierre Teilhard de Chardin , Vincent Dančo prel.
10. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Miroslav Neman prel.
11. Zobrané spisy / V.I. Lenin , Dana Kopčoková prel.
12. Vladimír Mečiar Slovenské tabu / Dana Podracká , Ľuba Šajdová
13. Da Vinciho kód / Bart D. Ehrman , Jana Kantorová-Báliková prel.
14. Host do domu / Jiří Wolker
15. Abeceda smíchu / Sigismund von Radecki , Miloš Černý prel., Vladimír Jiránek ilustr.
16. Sládkovič / Andrej Sládkovič , Milan Kraus zost.
17. A čo je báseň / Milan Rúfus
18. Spomienky a úvahy / G. K. Žukov , kol prel.
19. Estetické vedomie umenie a náboženstvo / Jevgenij Georgievič Jakovlev , Zuzana Poliaková prel.
20. Filozofia umenia / Hippolyte Taine , Michal Bartko prel.
21. Aktuálne otázky estetiky / Soňa Hollá prel., Aktuáln zahl.
22. Budúcnosť umenia / Vladimír Brožík
23. Moderné umenie a dnešok / Václav Zykmund , Svetozár Kresák prel.
24. Dialogy o kráse / Plató , Jaroslav Šonka prel.
25. Vo vlastnom zrkadle / Johann Wolfgang Goethe , Daniela Humajová prel.
26. Zápisky Paula Bruntona / Paul Brunton , Růžena Formánková prel., Antonie Krejčová prel.
27. Muž bez vlasti / Dušan Pacúch , Jiří Rambousek prel.
28. Prorok minulosti / Erich von Däniken , Vladimír Roškovský prel.
29. Laco Novomeský / Laco Novomeský , Miroslav Válek zost.
30. Dielo II / Laco Novomeský
31. Deň / Laco Novomeský
32. Deň / Laco Novomeský
33. Filmy, ľudia a ja / Michail Romm , Anton Kret prel.
34. Povolanie režisér / Anatolij Efros , Anton Kret prel.
35. Čím slovo žilo / Andrej Mráz
36. Naděje divadla / Otakar Brůna
37. Sokratov pohár / Emil Boleslav Lukáč , Dana Ondreičková ilustr.
38. Pravdivý slovenský príbeh / Marián Tkáč
39. Tajomstvá strateného symbolu / John Michael Greer , Štefan Kočiš prel.
40. Šalamúnov kľúč / Greg Taylor , Lucia Hlubeňová prel.
41. Čistý rozum / Georg Wilhelm Friedrich Hegel , Immanuel Kant , Teodor Munz prel.
42. Láska k múdrosti / Aristotele , Plató , Miloslav Okál prel., Július Špaňár prel.
43. Dílo Jiřího Wolkra / Díl zahl.
44. Niekoľko inšpirácií / Dalimír Hajko
45. Mytológia súkromia / Dana Podracká
46. Poetika Rétorika Politika / Aristotele , Miloslav Okál prel., Peter Kuklica prel.
47. Štúrov program na našich zástavách / Štefan Drug
48. Interpretácia a nadinterpretácia / Umberto Eco , Zdeňka Kalnická prel.
49. Umenie ako výraz života / Jean Marie Guyau , Michal Bartko prel.
50. Francouzská setkání / Jan O. Fischer
51. Pripomienky a podlžnosti / Alexander Matuška
52. Od včerajška k dnešku / Alexander Matuška
53. Osobne a neosobne / Alexander Matuška
54. Odkiaľ a kam, Slováci? / Vladimír Mináč
Sub tegmine, Dúchanie do pahrieb
55. Literatúra a anticipácia / Zdeněk Mathauser , Ján Kopál prel., Peter Liba prel.
56. Človek proti slepote / Vojtech Mihálik
57. Dúchanie do pahrieb / Vladimír Mináč
58. Paradoxy / Vladimír Mináč
59. Čas a knihy / Vladimír Mináč
60. Pocity pouličného našinca / Dušan Mitana , Vojtech Kolenčík ilustr., Martin Resutík ilustr.
61. Rodné listy / Andrej Plávka
62. Hodnoty a čas / Milan Pišút
63. Estetické úvahy o umení / Friedrich Schiller , Bohumil Schaefer prel.
64. Na margo básne / Ján Šimonovič
65. Slovo na čase / Ľudovít Štúr
66. Kultúra ako obcovanie / Dominik Tatarka
67. Slovenský jazyk / Slovensk zahl.
68. Úvahy a vyznania / Úvah zahl.
69. Vyznania / Vyznani zahl.
70. Úvahy o literatúre / Sergej Zalygin , Ondrej Marušiak prel.
71. Ozvi sa báseň / Pavol Horov , Jozef Gális ilustr.
72. Dobrý deň Lacovi Novomeskému / Stanislav Šmatlák zost., Dobr zahl.
73. Tušení souvislosti / Ludvík Souček
74. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , ko prel.
75. Dobrodružstvá bádateľa / Iraklij Andronikov , Ľudmila Pikulová prel.
76. Spisovatelum a čtenářum / Arthur Schopenhauer , Josef Strnadel prel.
77. Antikrist / Friedrich Nietzsche , Josef Fischer prel.
78. Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole / Robert Fulghum
79. Mária, Matka Pána / Vojtech Mikula
80. Národ a peniaze / Marián Tkáč
81. Láska ako cesta k šťastiu / Louise L. Hayová , Marián Dujnič prel.
82. Prorok minulosti / Erich von Däniken , Rudolf Řežábek prel.
83. Život po životě. Úvahy o životě po životě. Světlo po životě / Raymond A. Moody , Boris Jaroš prel., Irena Jarošová prel.
84. Život po živote / Raymond A. Moody , Štefan Kočiš prel.
85. Vo vesmíre žijú ľudia! / Vladimír Brožík
86. Estetika všedného dňa / Vladimír Brožík
87. Zo samoty k ľuďom / Michail Michailovič Prišvin , Július Rybák prel.
88. Hľadanie istôt / Rudolf Mrlian
89. Rok s vlčicou / Štefan Žáry
90. Môj Dagestan / Rasul Hamzatov , Dušan Slobodník prel.
91. Sociálny svet človeka / Andrej Sirácky
92. Sociológia vedy / G. N. Volkov , Jaroslav Čelko prel.
93. Trpká hviezda / Wladyslaw Terlecki , Miroslava Wlachovská prel.
94. Znejúce ozveny / Ladislav Novomeský
95. Spor o návrat človeka / Jan Cigánek , Jaroslav Marušiak prel.
96. Hovory na útěku / Bertolt Brecht , Rudolf Vápeník prel.
97. Porozprávam ti.... / Jorge Bucay , Martina Slezáková prel.
98. Život je zaujímavý / Živo zahl.
99. Život po životě. Úvahy o životě po životě.Světlo po životě / Raymond A. Moody , Boris Jaroš prel., Irena Jarošová prel.
100. Parkinsonov zákon čiže honba za kariérou / Northcote C. Parkinson , Blanka Bartošová prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ