Deskriptor typológia podnikov
Počet nájdených titulov : 2
1. Podnikové hospodárstvo / Štefan Majtán , kol
2. Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ