Deskriptor faktory výrobné
Počet nájdených titulov : 4
1. Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý
CD - testy + brožúra Metodická pomôcka na semináre
2. Ekonómia pre technikov / Ľudmila Fabová
3. Dejiny ekonomických teórií / Ján Lisý a kol.
4. Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ