Deskriptor retardácia mentálna
Počet nájdených titulov : 12
1. Patopsychológia / Gabriela Rozvadský Gugová
2. Základy patopsychológie detí a mládeže / Soňa Kariková
3. Veřejnost a duševně nemocný / Alojz Janík
4. Praxe dětského psychologického poradenství / Zdeněk Matějček
5. Poruchy psychického vývinu v detstve a v adolescencii / Marta Popelková
6. Komunikačné problémy detí s viacerými chybami / Jozef Baláž
7. Aktuálne problémy detí s poruchami reči a čítania / Štefan Vašek , kol
8. Orientácia / Ladislav Kvasnička
9. Psychologická výchovná starostlivosť o dieťa / Psychologick zahl.
10. Světy postižených / Bohuslav Blažek
11. Mentálna retardácia / Karol Matulay
12. Forezná psychológia / Anton Heretik
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ