Deskriptor kultúra organizačná
Počet nájdených titulov : 3
1. Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková
2. Personálny manažment / Anna Kachaňáková , Oľga Nachtmannová , Zuzana Joniaková
3. Organizační kultura / Růžena Lukášová , Ivan Nový
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ