Deskriptor literatúra uruguajská
Počet nájdených titulov : 5
1. Smrť a iné prekvapenia / Mario Benedetti , Vladimír Ruppeldt prel.
2. Jar v puknutom zrkadle / Mario Benedetti , Vladimír Ruppeldt prel.
3. Kruh sa uzaviera / Martinez Carlos Moreno , Oľga Hlaváčová prel.
4. Vďaka za oheň / Mario Benedetti , Jarmila Srnenská prel.
5. Adiós, muchachos / Daniel Chavarría , Dáša Zvončeková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ