Deskriptor literatúra flámska
Počet nájdených titulov : 3
1. Sedliacky žalm / Felix Timmermans , Vojtech Fronc prel., Viliam Turčány prel.
2. Člověk dobré vůle / Gerard Walschap , Lída Faltová prel.
3. Pieter Bruegel / Felix Timmermans , Júlia Májeková prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ