Deskriptor ríša
Počet nájdených titulov : 12
1. Zvířata tunder a stepí / Nikolaj Bobrinskij Bobrinskij , Jarmila Janská prel.
2. Turci na Slovensku / Ľubomír Križan
3. Križiaci v krojoch / Werner Flach , Christa Kouschilová , Vladimír Lehotský prel.
4. Nálezy mincí na Slovensku / Nález zahl.
5. Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku / Vojtech Ondrouch
6. Portrét na starovekých minciach / Elena Minarovičová
7. Rímske mince na Slovensku / Eva Kolníková
8. Slovenská numizmatika / Eva Kolníková zost.
9. Slovenská numizmatika / Eva Kolníková zost.
10. Slovenská numizmatika / Eva Kolníková zost.
11. Staroveká plastika / Títus Kolník
12. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ