Deskriptor rozprávky humoristické
Počet nájdených titulov : 3
1. Rozprávky z Veľkého stromu / Laura Magniová , Bohumil Vžentek prel., Giulia Orecchiaová ilustr.
2. Humoristické rozprávky / Leonid Lenč , Štefan Mihal prel.
3. Bruno a veselá kniha pohádek / Marie Majerová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ