Deskriptor rádiotechnika
Počet nájdených titulov : 26
1. Použitie elektroniky / Ivan Ševcov
2. Použitie elektrickej energie / Jaroslav Dvořáček
3. Rádioelektronika / Ladislav Marvánek , Jiří Vackář , Ferdinand Suchoň prel.
4. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
5. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
6. Jak se stanu radioamatérem / Jiří Bláha
7. ABC rádioamatéra / Czeslaw Klimczewski , Anna Bubliaková prel.
8. Amatérská rádiotechnika a elektronika / Josef Daneš
9. Vzorce, definície a príklady z rádiotechniky / Leonard Niemcewicz , Vladimír Kašša prel.
10. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
11. Rádiotechnická príručka / Ambróz Škrovánek prel., Rádiotechnick zahl.
12. Měření v radiotechnice / Bohumír Kleskeň
13. Základné zapojenia z rádioelektroniky / Zvonko Vistrička , Július Zachar prel.
14. Kurs radiotechniky / Jaroslav Dvořáček
15. Rádiotechnika / Hubert Meluzin
16. Konstrukce radiotechnických prvků / A. L. Charinskij , Josef Provaz prel.
17. Rádioelektronické vysielacie zariadenia / Michail Blagoveščenskij , German Utkin , Igor Baláž prel., Miroslav Mikuláš prel.
18. Vysokofrekvenční elektrotechnika / Josef Stránský
19. Vysokofrekvenční elektrotechnika / Josef Stránský
20. Rádio...? Nič jednoduchšie! / E. Aisberg , Július Slosiar prel.
21. Elektrotechnika a radiotechnika za školou / Zděněk Paulín
22. Spoločné antény pre príjem rozhlasu a televízie / Milan Český
23. Merania v rádiotechnike / Bohumír Kleskeň
24. Elektrotechnická ročenka 1989 / Elektrotechnick zahl.
25. Praktické výpočty z elektrotechniky rádiotechniky a televízie / Karol Ondrejička , Konštantín Viktorín
26. Elektrotechnika / Václav Klepl , Oldrich Petráš prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ