Deskriptor 152
Počet nájdených titulov : 29
1. Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 / Koncepci zahl.
2. Liečenie duševnými procesmi / Kurt Tepperwein , Helena Třísková prel.
3. Umenie byť iným / Vladimír Levi , Mária Krkošková prel.
4. Negatívne myšlienky a ako im uniknúť / Blažena Havrilová
5. Psychológia a zdravý vývin osobnosti / Ondrej Kondáš , Ján Vonkomer
6. Umenie byť samým sebou / Vladimír Levi , Oľga Sadloňová prel.
7. Dialógy na križovatkách / Dušan Fabián , Ivan Rapoš
8. Psychológia a pedagogika dieťaťa / Marie Damborská
9. Kapitoly zo všeobecnej psychológie. Emócie / Matej Czako
10. Psychodiagnostika v socialistických krajinách / Vladimír Černý zost., Jozef Mullner zost.
11. Psychická záťaž a bezpečnosť pri práci / Viktor Bajčík
12. Kapitoly zo všeobecnej psychológie.Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti / Bohumír Chalupa , Martin Pardel prel.
13. Osobnost a emocionální problémy / Jiří Rigel
14. Osobnosť človeka pri práci / Anton Jurovský
15. Psychický potenciál osobnosti / V.V. Pošatajev , Štefan Weiskopf prel.
16. Kto som? / Werner Hennig , Viera Kuželová prel.
17. Pohľady do psychológie hodnotovej orientácie mládeže / Ján Grác
18. Psychologická výchovná starostlivosť a rozvoj osobnosti socialistického človeka / Ján Hvozdík
19. Psychológia pri ošetrovaní chorých / Ondrej Kondáš
20. Rozvoj osobností učňov / Ľudovít Januška
21. Motivácia ľudskej činnosti a správania / Tomáš Pardel
22. Dieťa v strede psychologickej starostlivosti / Veronika Kováliková
23. Psychológia a pedagogika dieťaťa / Marie Damborská
24. Inteligencia. Osobnosť / P. Fraisse
25. Utváranie poznávacích procesov a schopností u dieťaťa / Martin Jurčo
26. Určovanie duševného vývinu dieťaťa / M. Bažány zost., Karol Adamovič zost.
27. Psychológia a pedagogika dieťaťa / Jaroslav Koch
28. Životy hovoria / Ružena Škodová
29. Poznanie a jeho osbitosti u dieťaťa / Martin Jurčo
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ