Deskriptor revolúcia priemyselná
Počet nájdených titulov : 8
1. Ľudia, ktorí zmenili svet / Mária Čierna prel., Mária Jakubičková prel., Ľudi zahl.
2. Dejiny vedy a techniky na Slovensku / Ján Tibenský
3. Dějiny techniky v Československu do konce 18. století / Luboš Nový
4. Dejiny umenia / José Pijoan , Anna Škorupová prel.
5. Země na misce vah / Al Gore , Jan Jařab prel.
6. Dejiny exaktných vied na Slovensku od polovice 19. storočia do roku 1918 / Ondrej Poos
7. Hospodárske dejiny sveta / J. Ciepielewski , J. Glosík prel., J. Verdenšteter prel.
8. Hrnčířovo pole / Frederick Harper , Jiří Valja prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ