Deskriptor romány o SNP
Počet nájdených titulov : 10
1. Keď prišiel ten čas / Milan Holub
2. Kronika / Peter Jilemnický , Jozef Vrtiak ilustr.
3. Jej hviezdy čas / Vasil Bykav , Ružena Dvořáková-Žiaranová prel.
4. Noc v mojom meste / Peter Karvaš , Jozef Baláž ilustr.
5. Kronika / Peter Jilemnický
6. Ozveny v nás / Ozven , Ivan Plintovič zozb.
7. Komu bič a komu ruže / Emil Kadnár
8. Ťažká hodina / Miloš Krno
9. Hory mlčia / Jozef Horák
10. Jastrabia poľana / Miloš Krno
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ