Deskriptor riadenie školy
Počet nájdených titulov : 34
1. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania / Ivan Turek
2. Súkromné podnikanie v malých a stredných firmách / Jozef Svitek
3. Co vás stále ještě na Harvardu nenaučí / Mark H McCormack , Jiří Vaněk prel.
4. Od deficitu k prebytku. Od izolácie ku konvertibilite / Štefan Dolák
5. Cesty k prosperitě / František Čuba
6. Riadenie v Japonsku / Alexander Nikolajevič Kuricyn , Akkuľ Turnovcová prel.
7. Organizácia a riadenie japonských priemyselných firiem / Ján Rudy
8. Vnútropodnikové riadenie / Mikuláš Sedlák a kol.
9. Ekonometrické modely řízení a plánování / Roman Hušek
10. Psychológia v organizácii a riadení / Vincent Kovačič
11. Jmenuji vás vedoucím pracovníkem / Eva Bedrnová
12. Japonský paradox / I. S. Olejnik , Akkuľ Turnovcová prel., B. Z. Miľner a kol.
13. Efektívnosť na každý deň / Tibor Kružlík
14. Efektívnosť na každý deň / Tibor Kružlík
15. Ekonomika a organizace výpočetních středisek / Stanislav Adamec
16. Moderné riadenie / Zdenko Laučík
17. Psychológia pre vedúceho / Vincent Kovačič
18. Kapitáni veľkého biznisu / S. I. Epštejn , Vlasta Išová prel.
19. Knižničná sústava / Andrej Riško
20. Sociálne hľadiská riadenia / kol prel.
21. Riadenie komunikácie v sieťach výpočtovej techniky / Radoslav Pořízek , Josef Pužman
22. Na pomoc riaditeľom škôl / Elena Sumarová
23. Psychológia v riadení pracovných kolektívov a organizácií / Teodor Kollárik
24. Za socialistický život knižníc / Vincent Kútik
25. Riadenie starostlivosti o životné prostredie / Jan Mikoláš
26. Spoločnosť, vedecko-technický pokrok a medicína / Peter Gavalier
27. Účtovníctvo / Zdenko Laučík
28. Riadenie školstva a jeho systém / Zdeněk Obdržálek
29. Systém a metódy riadenia učebného procesu / Emil Stračár
30. Psychologické aspekty pracovného prostredia / Psychologick zahl.
31. Riadenie školstva a jeho systém / Zdeněk Obdržálek
32. Systém a metódy riadenia učebného procesu / Emil Stračár
33. Na pomoc riaditeľom škôl / Elena Sumarová
34. Psychológia a kybernetika / Michal Stríženec
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ