Deskriptor architekti
Počet nájdených titulov : 12
1. Filmové profily / Sárka Bartošková
2. Zákony 2010/4 / Zákon zahl.
3. Současná finská architektura / Vladislav Dlesek
4. Slovenská architektúra 1976-1980 / Tibor Zalčík , Matúš Dulla
5. Poznáváme architektúru / Jan E. Koula
6. Architektúra / Neil Stevenson , Juraj Žáry prel.
7. Divadlo / Milan Polák
8. Le Corbusier / Carlo Cresti , Anna Škorupová prel.
9. Zákony 2007/4 / Zákon zahl.
10. Klasicistická architektúra na Slovensku / I. Kuhn , L. Foltyn
11. Majstri architektúry / Majstr zahl.
12. Zákony 4/2005 / Zákon zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ