Deskriptor 72
Počet nájdených titulov : 25
1. Technické a industriálne pamiatky Handlovej / Technick zahl.
2. Staletí kolem nás / Jaroslav Herout
3. Architektúra ako umenie a veda / Ladislav Beisetzer
4. Současná finská architektura / Vladislav Dlesek
5. Architektura svědectví dob / Bohuslav Syrový
6. Staletí kolem nás / Jaroslav Herout
7. Tisíciletý vývoj architektury / Jaroslava Staňková , Josef Pechar
8. Slovenská architektúra 1976-1980 / Tibor Zalčík , Matúš Dulla
9. Architektúra na Slovensku 1945 - 1975 / Martin Kusý
10. Abstrakcia a kreslenie architektonického priestoru / Abstrakci zahl.
11. Oživené pamiatky / Oživen zahl.
12. Poznáváme architektúru / Jan E. Koula
13. Geometrická harmónia historickej architektúry na Slovensku / Alojz Struhár
14. Neskorogotická architektúra na Slovensku a stavitelia východného okruhu / Karol Kahoun
15. Architektúra a súčasnosť / Stanislav Klaučo
16. O kráse architektúry / Michal Šarafín
17. Kapitolky o modernej architektúre / Le Corbusie , Katarína Ballová prel.
18. Architektura / Bohuslav Syrový
19. Architektúra a bionika / J.S. Lebedev , B. Dohnány prel.
20. Architektúra / Neil Stevenson , Juraj Žáry prel.
21. Majstri architektúry / Majstr zahl.
22. Lidová stavení / Václav Hájek
23. Veľké divy sveta / Russell Ash , Branislav Varsik prel., Richard Bonson ilustr.
24. Divy sveta / Vojtech Kellö prel., Jana Brožíková prel., Div zahl.
25. Sedmdesát divů světa / Chris Scarre , Miroslav Bárta a kol.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ