Deskriptor roztoky
Počet nájdených titulov : 22
1. Úprava a skúšanie vody pre parné kotly / Ladislav Suran
2. Stabilita a stabilizácia liečiv / Ladislav Zathurecký , Ludvík Rybáček , Ludvík ml. Rybáček
3. Aplikačné formy liekov / Milan Chalabala , Zora Gruntová
4. Liekové formy / Liekov zahl.
5. Biochemické laboratórne metódy / Miroslav Ferenčík , Bohumil Škárka
6. Potraviny liek náš každodenný / Michio Kushi , Marc Van Cauwenberghe , Alexander Giertli prel.
7. Fyzikálna chémia / Jan Čipera , Alžbeta Stančevová prel.
8. Analytická chémia kvalitatívna / Dobroslav Prístavka
9. Anorganická chémia pre stredné zdravotnícke školy a pre gymnáziá / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
10. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , kol
11. Všeobecná a anorganická chémia / Ján Gažo , ko
12. Fyzikálna chémia / Fyzikáln zahl.
13. Základy obecné a fyzikální chemie / Boleslav Fišner , Stanislav Mizera-Milnera
14. Anorganická chémia / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
15. Základy fysikální chemie / Rudolf Brdička , Jiří Dvořák
16. Fyzikální chemie / Walter J. Moore , Čestmír Černý prel., Alexandr Schůtz prel.
17. Chémia a fyzikálna chémia pre elektrotechnikov / Alžbeta Kalašová , Anežka Toušková
18. Príklady a úlohy z chémie / Príklad zahl.
19. Prehľad chémie / Peter Silný , Beáta Brestenská
20. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
21. Chémia má svoje zákony / K. R. Manolov , D. L. Lazarov , I. P. Lilov , Michal Brejčák prel.
22. Maskovacie metódy v reprodukčnej fotografii / Ferdinand Morvay
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ