Deskriptor publicistika
Počet nájdených titulov : 30
1. Detstvo tohto času / Rudo Moric
2. John Reed / Teodor Gladkov , Magda Takáčová prel.
3. Slnečný čas / Vojtech Mihálik
4. Jazyk, reč, človek / Ján Findra
5. Básnik a doba / Milan Lajčiak
6. Roky úzkosti a vzopätia / Mária Bátorová
7. Dejiny v dejinách / Rudolf Chmel
8. Postavy slovenskej jazykovedy v dobe Štúrovej / Eugen Jóna
9. Boje Čiernohorcov a túžby Slovákov (1839 - 1914) / Ján Jankovič
10. Nie samým slovom / Viktor Kochol
11. Za a proti / Alexander Matuška
12. Pole rozorané / Štefan Drug zost.
13. Tvorba Ivana Bukovčana / Zoltán Rampák
14. Deformácie a deformátori / Eva Zelenayová
15. Rozpomienky / Jozef Ľudovít Holuby
16. Peter Jilemnický / Juraj Pavelek zost.
17. Peter Jilemnický / Viliam Sokolík
18. Dobrý deň, človek.... / Štefan Drug
19. Ján Palárik / Jozef Vavrovič
20. Panachýda za Ladislavom Novomeským / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
21. Ladislav Novomeský / Zdenka Holotíková
22. Kariéra pápežského komorníka / Jerzy Rawicz , Samuel Dúbrava prel.
23. John Reed / Harald Wessel , Jan Hruška prel.
24. John Reed / Teodor Gladkov , Magda Takáčová prel.
25. Cesta životom a iné prózy / Jég
26. Prózy / Pavel Vilikovský
27. Medzi vrchmi a na rovine / Ivan Thurzo
28. Listy nedeľné a veľkonočné / Vladimír Sergejevič Soloviov , Ján Komorovský prel.
29. Slávnosť istoty / Ladislav Novomeský
30. Znejúce ozveny / Ladislav Novomeský
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ