Deskriptor estetika
Počet nájdených titulov : 65
1. Vstup do umenia / Erich Mistrík
2. Trasování a stavba silnic / Miroslav Hos , Vladimír Veselý
3. Estetika odievania / Milena Lamarová , Ludmila Kybalová
4. Tézy na prijímacie skúšky z estetiky / Téz zahl.
5. Estetično v skutočnom umení / L.N. Stolovič , Lýdia Rjabinina prel.
6. Estetické konfrontace / Avner Jakovlevič Zis
7. Umenie a spoločnosť / Atanas Natev , Zuzana Koláriková prel.
8. Umenie a životné prostredie / L.K. Šepetis , Vladimír Čerevka prel.
9. Umenie a estetika / Avner Jakovlevič Zis , Ján Meravý prel.
10. Estetické vedomie umenie a náboženstvo / Jevgenij Georgievič Jakovlev , Zuzana Poliaková prel.
11. Aktuálne otázky estetiky / Soňa Hollá prel., Aktuáln zahl.
12. Budúcnosť umenia / Vladimír Brožík
13. Osobitosti umeleckej tvorby / J.D. Vorobej , Mária Mlynáriková prel.
14. Moderné umenie a dnešok / Václav Zykmund , Svetozár Kresák prel.
15. Umenie a revolúcia / Anatolij Vasilievič Lunačarskij , Soňa Lesňáková prel., Mikuláš Šimko prel.
16. Farby čias / Nikolaj Trofimovič Fedorenko , Elena Krišková prel.
17. O štruktúre obrazu / Roman Ingarden , Eduard Andráš prel.
18. Toto rozbiehajúce sa 21. storočie / Tomáš Štrauss
19. Slovník spoločenských vied / Slovní zahl.
20. Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru / Ladislav Burlas
21. Kapitoly z hudobnej estetiky / Zdenko Nováček
22. Teória filmovej hudby / Juraj Lexman
23. Teória dramatických umení / Rudolf Mrlian
24. Jazyk, reč, človek / Ján Findra
25. Umelecká tvorba, skutočnosť, človek / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel.
26. Estetické reflexie / Štefan Krčméry
27. Miera pravdivosti / Jurij Kuzmenko , Soňa Lesňáková prel.
28. Tvorba a recepcia / František Miko , Anton Popovič
29. Umenie lyriky / František Miko
30. Prostor Máchovho díla / Prosto zahl.
31. Teória literatúry / Ivan Plintovič
32. Literárne eseje a portréty / Sainte-Beuv
33. Filozofia krásna / L.N. Stolovič
34. Estetické úvahy o umení / Friedrich Schiller , Bohumil Schaefer prel.
35. Základy modernej teórie literatúry / Max Wehrli , Vincent Šabík prel.
36. Od umelca k divákovi / S.Ch. Rappoport , Viera Šabíková prel.
37. Filozofické problémy estetiky / Eugen Šimunek
38. Estetická výchova / Friedrich Schiller , Josef Hrůša prel.
39. Encyklopedie estetiky / Étienne Souriau , kolektí prel.
40. Načo nám je umenie / Rudolf Fila
41. Dejiny estetiky II / Wladyslaw Tatarkiewicz , Jozef Marušiak prel., Viliam Turčány prel.
42. Estetika všedného dňa / Vladimír Brožík
43. Dejiny estetiky I / Wladyslaw Tatarkiewicz , Jozef Marušiak prel.
44. Spoločnosť a umenie / Karol Marx , kol prel.
45. Estetika socialistickej spoločnosti / Estetik zahl.
46. Umenie vo veku vedy / Arsenij Vladimirovič Gulyga , Mária Mlynáriková prel.
47. Kategória krásna a spoločenský ideál / L.N. Stolovič , Viktória Slobodníková prel.
48. Dejiny estetického myslenia / M. F. Ovsiannikov , Juraj Klaučo prel., Viera Šabíková prel.
49. Vkus a nevkus okolo nás / Alena Hanzlíková , Ján Barica prel.
50. Podstata estetických hodnôt / L.N. Stolovič , Ján Meravý prel.
51. Estetika umeleckej tvorby / Eugen Šimunek
52. Otázky estetiky a poetiky / Jurij Barabaš , Vladimír Čerevka prel.
53. O užitočnosti krásy / Vladimír Brožík
54. Dejiny estetických kategórií / A. F. Losev
55. Boj ideí v estetike / kol prel., Bo zahl.
56. Estetika a všeobecná teória umenia / Eugen Šimunek
57. Marxisticko-leninská estetika / M. F. Ovsiannikov
58. Estetika / Georg Wilhelm Friedrich Hegel , Alma Münzová prel.
59. Dějiny estetiky / Katharine Everett Gilbertová
60. Človek a krásno / Vladimír Brožík
61. Pracovní prostředí / Vladimír Veber
62. Estetické myslenie / Wolfgang Welsch , Ladislav Kiczko prel.
63. Slovník spoločenských vied / Slovní zahl.
64. Estetika myslenia a tela / Jiří Vaněk
65. Základy estetiky a etikety / Erich Mistrík
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ