Deskriptor noviny
Počet nájdených titulov : 15
1. Bol som dlho v SME / Alexej Fulmek
2. Nové slovo 1944 / Nov zahl.
3. Pravda 1944 / Pravd zahl.
4. Pravda chudoby 1920 - 1921 / Pravd zahl.
5. Od tamtamov po internet / Samuel Brečka
6. Dejiny v dejinách / Rudolf Chmel
7. Literárne prechádzky po stredoslovenskom kraji / Libor Knězek , Pavol Uhrin
8. Slovo na čase / Ľudovít Štúr
9. Úvod do teorie masové komunikace / Denis McQuail , Jan Jirák prel.
10. Ako sa robia noviny / Andrej Tušer
11. Robotnícka žurnalistika v sociálnom a národnom hnutí Slovákov(1897-1918) / Fraňo Ruttkay
12. Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918-1945 / Lena Galandová
13. Slovenskje národnje noviny / Mária Vyvíjalová
14. Bibliografia článkov z komunistickej tlače v Československu 1933-1938 / Lena Galandová zost.
15. Bibliografia novín a časopisov na Slovensku 1961-1965 / Marta Janu zost.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ