Deskriptor register
Počet nájdených titulov : 5
1. Register k Vybraným spisom Marxa-Engelsa v piatich zväzkoch / Ján Pagáč zost.
2. Jadrová technika - Registre / Jadrov zahl.
3. Bibliografia slovenskej jazykovedy 1961-1965 / Ladislav Dvonč
4. Bibliografia článkov z komunistickej tlače v Československu 1933-1938 / Lena Galandová zost.
5. Bibliografia novín a časopisov na Slovensku 1961-1965 / Marta Janu zost.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ